Περιοδοντολογία
Ταινίες ναρθηκοποιήσης
Αιμοστατικά
Περιοδοντική κονία
Θεραπεία περιοδοντίου
Πρόληψη και θεραπεία ξηρού φατνίου
Οστικά μοσχεύματα, συστήματα οστικής αναγέννησης
 
Οστικά μοσχεύματα, συστήματα οστικής αναγέννησης
R.T.R σε μορφή σύρριγγας

Απορροφήσιμο υποκατάστατο ιστών. Αλλογενές οστικό μόσχευμα
Περισσότερα
R.T.R σε κώνους

Απορροφήσιμο υποκατάστατο ιστών. Αλλογενές οστικό μόσχευμα
Περισσότερα
R.T.R σε κοκκία β-φωσφορικού ασβεστίο

Απορροφήσιμο υποκατάστατο ιστών. Αλλογενές οστικό μόσχευμα
Περισσότερα
G.B.R.

Σύστημα Κατευθηνόμενης Οστικής Αναγέννησης
Περισσότερα
G.B.R Δικτυωτό πλέγμα

Περισσότερα
J-Tac

Περισσότερα
Bonesier

Περισσότερα
Fast System TLB

Σύστημα Κατευθυνόμενης Οστικής Αναγέννησης με χρήση πλεγμάτων και βιδών
Περισσότερα
Πρώτη Σελίδα Προηγούμενη | 1 | Επόμενη Τελευταία σελίδα
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΑ