Διημερίδα με θεμα "Η χρήση των αυξητικών παραγώγων (i-PRF & A-PRF). Το δόντι ως αυτομόσχευμα για την αναγέννηση της φατνιακής ακρολοφίας."

Η εταιρεία Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ υπό την αιγίδα της επιστημονικής εταιρείας WAUPS Aesthetica σας προσκαλούν σε Διημερίδα Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Μαΐου με θέμα:

Η χρήση των αυξητικών παραγώγων (i-PRF & A-PRF)  στη χειρουργική των σκληρών και μαλακών ιστών καθώς και στην αναγέννηση της περιστοματικής περιοχής. Το δόντι ως αυτομόσχευμα για την αναγέννηση της φατνιακής ακρολοφίας.”


Ομιλητές       Prof. Itzhak Binderman DMD
                      Dr. Joseph CHOUKROUN
                      Κλεοπάτρα Νακοπούλου BSc, DDS, MSc, PhD
                      Delia Tuttle MD, DDS

Ημέρα διεξαγωγής: Παρασκευή  19 Μαΐου & Σάββατο 20 Μαΐου 2017
Ώρες διεξαγωγής: 09:00 – 18:00
Τόπος: Crown Plaza, Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα


Κόστος συμμετοχής 
Συμμετοχή στο Θεωρητικό μέρος 19 Μαΐου 50€
Συμμετοχή στο Α Πρακτικό 19/5  Prof. Itzhak Binderman, Demo Smart Dentin Grinder 150€
Συμμετοχή στο Β Πρακτικό μέρος 19/5 Delia Tuttle MD, DDS 300€
Παρακολούθηση 20/5 Θεωρητικό και  Live χειρουργεία  Κλεοπάτρα Νακοπούλου & Delia Tuttle 
700€

Θα λειτουργήσει έκθεση οδοντιατρικών ειδών της εταιρείας Ιωάννης Τσαπραζης ΑΕ.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής λόγω περιορισμένων θέσεων

Πληροφορίες/ Προεγγραφές
GMDA HUB τηλ 212 1049842 email:
helpdesk@gmdahub.com

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα