Ημερίδα Μικροσκοπικης Ενδοδοντίας με θέμα: «Η αντιμετώπιση των απροσπέλαστων ριζικών σωλήνων μέσω μικροσκοπίου με τη διαδικασία της προσομοίωσης»

Ημερίδα Μικροσκοπικής Ενδοδοντίας
«Η αντιμετώπιση των απροσπέλαστων ριζικών σωλήνων μέσω μικροσκοπίου με τη διαδικασία της προσομοίωσης»
                                     
Ημέρα: Κυριακή 19 Μαίου 2019 
Ομιλητές : Dr Hugo Sousa Dias, Dr. Αντωνης Χανιώτης

Αντικείμενο μελέτης

  •   Βελτίωση των δεξιοτήτων των κλινικών οδοντιάτρων στη διάγνωση και στο σχέδιο θεραπείας όταν αναφερόμαστε σε διάφορες προκλητικές θεραπείες και καταστάσεις επανάληψης των ενδοδοντικών θεραπειών.
  •   Μαθαίνουμε πως να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά ενδοδοντικά προβλήματα (διαχωρισμένα εργαλεία, ενασβεστιωμένοι ριζικοί σωλήνες και λανθασμένη πρόσβαση ανάλογα με την ανατομία των ριζικών σωλήνων).

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναφερθούμε στη διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν λόγω παλαιότερων ενδοδοντικών θεραπειών.
1.    Διαχωρισμένα μικροεργαλεία: η διάγνωση, η προσπέλαση και η απομάκρυνση σπασμένων τμημάτων των ενδοδοντικών μικροεργαλείων από τα διάφορα τμήματα ενός ριζικού σωλήνα. Η αναλυτική περιγραφή των άμεσων και έμμεσων μεθόδων ανάκτησής τους.
Θα πραγματοποιηθεί Hands-ΟΝ για την αφαίρεση ενός σπασμένου μικροεργαλείου με τη χρήση μικροσκοπίου.
2.    Ενασβεστίωση ριζικού σωλήνα: αιτιολογία, μηχανισμός, κλινικά συμπτώματα, αντιμετώπιση και επιπλοκές. Συμβουλές για την καθοδηγούμενη ενδοδοντική θεραπεία μέσω μικροσκοπίου.
Θα πραγματοποιηθεί Hands-ΟΝ για την εκπαίδευση της χρήσης μικροσκοπίου.
3.    Λανθασμένη πρόσβαση στους ριζικούς σωλήνες: Συμβουλές για των εντοπισμό των στομίων των ριζικών σωλήνων. (Hands-ΟΝ με μικροσκόπιο)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο εικονίδιο