Θεραπεία περιοδοντίου
OXYSAFE Professional
Perioprotect (πρώην Periocillin)
Μyzotect - Τincture
Miraglu
Miradont gel
 
Perioprotect (πρώην Periocillin)
Perioprotect (πρώην Periocillin)
       
  Συγκολλητικό διάλυμα σε μορφή φιλμ που περιέχει 100% Piperacillin sodium.

Χαρακτηριστικά
• Το Piperacillin sodium είναι μια ευρέως φάσματος ημισυνθετική πενικιλλίνη. Το συγκολλητικό διάλυμα σε μορφή φιλμ εξασφαλίζει μια σταδιακή και σταθερή απελευθέρωση του αντιβιοτικού σε περίπου 7/10 ημέρες.
• Η Piperacillin έχει μόνο τοπική επίδραση, περιορίζοντας τη συστηματική χορήγησή της.
• Εξαιτίας της εξαιρετικής προσαρμογής της και της συγκόλλησής της στους ιστούς, η Piperacillin μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως προστατευτικό
φιλμ σε χειρουργικά τραύματα και ράμματα μετά από εξαγωγές οδόντων.
• Η Piperacillin μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί σε μερικά δευτερόλεπτα, με μια εύχρηστη σύριγγα μιας χρήσεως που φέρει ατραυματική βελόνα. Όταν
έρθει σε επαφή με το περιβάλλον της στοματικής κοιλότητας, το διάλυμα της Piperacillin γρήγορα σκληραίνει, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη θέση
και διατήρησή του in situ. Το προϊόν αυτόματα απομακρύνεται όταν έχει ολοκληρώσει τη δράση του.
• Μετά την ενεργοποίησή της, η Piperacillin μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για τις επόμενες 4 εβδομάδες, εφόσον διατηρηθεί στο ψυγείο.

Ενδείξεις
• Για την προστασία της συνέχειας του περιοδοντίου- όπως ήπιων τραυματισμών, τομών, μετεξακτικών αλλοιώσεων και μετά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων, περιοδοντικού κρημνού, περιοδοντικών θυλάκων (για τη μείωση του βάθους του θυλάκου, τη μείωση της αιμορραγίας, επιτυγχάνοντας ένα κατάλληλο σημείο πρόσφυσης του ιστού

Συσκευασία
Διατίθεται σε συσκευασία του ενός ασθενή που περιέχει: 1 φιάλη των 100 mg Piperacillin sodium 100%,
1 φιάλη 1ml διαλύματος, 1 ατραυματική σύριγγα με αποστρογγυλεμένο το άκρο της βελόνας,
1 γυάλινη σύριγγα μιας χρήσεως και 2 ατραυματικές βελόνες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Downloads