Οστικά μοσχεύματα, συστήματα οστικής αναγέννησης
OpenTex-OpenTex TR
BioCover
THE Graft
G.B.R.
G.B.R Δικτυωτό πλέγμα
R.T.R σε μορφή σύρριγγας
R.T.R σε κώνους
R.T.R σε κοκκία β-φωσφορικού ασβεστίο
J-Tac
Bonesier
Fast System TLB
 
THE Graft
THE Graft
       
  Χοίρειο ξενομοσχευμα

Πρόκειται για φυσικό υποκατάστατο οστού, το οποίο παράγεται από την απομάκρυνση όλων των οργανικών συστατικών του χοίρειου οστού. Παραμένει η φυσική πορώδης μήτρα του ανόργανου οστού που προσομοιάζει με τις φυσικές και χημικές δομές της μήτρας του ανθρώπινου οστού. Το μόσχευμα σταδιακά απορροφάται και αντικαθίσταται από οστό κατά τη διάρκεια της επουλωτικής διαδικασίας.
Είναι μόσχευμα:
•    Ασφαλές και βιοσυμβατό
•    Με υψηλό πορώδες και υδρόφιλο
•    Με υψηλή καθαρότητα, ελεύθερο από οργανικά συστατικά, δεν υπάρχει ανοσολογική αντίδραση.
Η ποιότητα και η ασφάλεια ενός χοίρειου οστού έχει παρουσιαστεί επιστημονικά σε μελέτες in-vivo, in-vitro, σε τυχαιοποιημένη κλινική έρευνα και μεγάλες αναφορές κλινικών περιστατικών.
Συγκεκριμένα, συγκρίνοντας τις φυσικοχημικές ιδιότητες του χοίρειου και του βόειου μοσχεύματος καταλήγουμε ότι λόγω της υψηλής πορότητας (78.5%) του χοίρειου υπάρχει μεγάλη επιφάνεια με υδροξυαπατίτη πάνω του και επειδή έχει χαμηλότερο οργανικό περιεχόμενο από το βόειο είναι ασφαλέστερο και απόλυτα ανάλογο του βοείου που κυκλοφορεί τόσα χρόνια. Στις διάφορες κλινικές μελέτες παρατηρήσαμε ότι εμφανίζει την ίδια ποιότητα οστού ιστολογικά, ογκομετρική σταθερότητα, ίδια αποτελέσματα κατά την κάθετη και οριζόντια αύξηση της φατνιακής ακρολοφίας και φυσικά κατά την επεξεργασία του μοσχεύματος υπάρχει απόλυτη ασφάλεια όσο αφορά την αδρανοποίηση ιών και εμφάνιση ζοονόσων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Downloads
Κατάλογος THE Graft download
Βιβλιογραφία THE Graft download