Περιοδοντολογία
Ταινίες ναρθηκοποιήσης
Αιμοστατικά
Περιοδοντική κονία
Θεραπεία περιοδοντίου
Πρόληψη και θεραπεία ξηρού φατνίου
Οστικά μοσχεύματα, συστήματα οστικής αναγέννησης
 
Αιμοστατικά
Hemocollagene

Αποστειρωμένος, πλήρως απορροφήσιμος, αιμοστατικός σπόγγος
Περισσότερα
Racestypine solution

Διάλυμα για εμπότιση νήματος απώθησης ούλων
Περισσότερα
Hemogelatin

Αιμοστατικός, βιοσυμβατός και απορροφήσιμος σπόγγος ζωικής προέλευσης.
Περισσότερα
Πρώτη Σελίδα Προηγούμενη | 1 | Επόμενη Τελευταία σελίδα
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΑ