Περιοδοντολογία
Ταινίες ναρθηκοποιήσης
Αιμοστατικά
Περιοδοντική κονία
Θεραπεία περιοδοντίου
Πρόληψη και θεραπεία ξηρού φατνίου
Οστικά μοσχεύματα, συστήματα οστικής αναγέννησης
 
Οστικά μοσχεύματα, συστήματα οστικής αναγέννησης
R.T.R σε μορφή σύρριγγας

Απορροφήσιμο υποκατάστατο ιστών. Αλλοπλστικό μόσχευμα
Περισσότερα
R.T.R σε κώνους

Απορροφήσιμο υποκατάστατο ιστών. Αλλοπλστικό μόσχευμα
Περισσότερα
R.T.R σε κοκκία β-φωσφορικού ασβεστίο

Απορροφήσιμο υποκατάστατο ιστών. Αλλοπλστικό μόσχευμα
Περισσότερα
G.B.R.

Σύστημα Κατευθηνόμενης Οστικής Αναγέννησης
Περισσότερα
G.B.R Δικτυωτό πλέγμα

Περισσότερα
J-Tac

Περισσότερα
Bonesier

Περισσότερα
Fast System TLB

Σύστημα Κατευθυνόμενης Οστικής Αναγέννησης με χρήση πλεγμάτων και βιδών
Περισσότερα
OpenTex-OpenTex TR

Μη απορροφήσιμη PTFE μεμβράνη
Περισσότερα
BioCover

Απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου χοίρειας προέλευσης
Περισσότερα
Πρώτη Σελίδα Προηγούμενη | 1 | Επόμενη Τελευταία σελίδα
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΑ