Διήμερο Webinar PRF με θέμα "Platelet Rich Fibrin (PRF) Facial Aesthetics"

                                                                Διήμερο WEBINAR PRF
                                         Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Ιουλίου Ώρα 16:00-20:00

                                         "Platelet Rich Fibrin (PRF) Facial Aesthetics"
                                                                   Cleopatra TechniqueTM

Ομιλητές: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, BSc, DDS,MCD,MSc,MSC, MSc, PhD, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΒΕΣΑΛΑ Χειρουργός Στόματος, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΚΟΥΣΚΟΥ Γενετιστής Βιολόγος

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.
Κόστος συμμετοχής για 2 μέρες ειδική προσφορά της I. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΑΕ, στα 450€ από 600€
CPD CERTIFICATION

COURSE DESCRIPTION
The demand for facial aesthetics has become one of the fastest-growing industries worldwide. The ability to provide dramatic benefits without surgery has been a perfect match for this segment of the population. The ideal result of a  successful medical aesthetics procedure is to keep the authenticity of the face, looking refreshed and more youthful without dramatic changes which differentiate your native characteristics.
Platelet Rich Fibrin (PRF) is based on the blood concept providing after preparation leukocytes, growth factors and stem cells which are inducing tissue healing with skin rejuvenation which lasts over two years.
The objective of this PRF course is to educate and train you in the evidence-based use of PRF, presenting all different techniques, such as micro needling and deep skin injections, in order to be able to apply it in the most safe and predictable way, for skin rejuvenation. It is going to be analyzed, step by step all the procedure from skin preparation, to treatment and after treatment care and follow up.
CLEOPATRA TECHNIQUETM will be presented with the tips and tricks of this revolutionary totally autologous treatment. After completion of this course you will have learned PRF mechanism of action and be able to start practicing facial aesthetics with confidence and success increasing your reputation and income in your clinic.
The course will be held by the inventor of CLEOPATRA TECHNIQUETM, leading expert in facial aesthetics, Professor Cleopatra Nacopoulos, Dr. Anna-Maria Vesala, Oral surgeon, Aesthetic Medicine and Dr. Kalliopi Gkouskou, Genetic Biology.

Για δηλώσεις συμμετοχής στείλτε email:  us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7Rf0WEgFQZiBRDkpbIDTJQ