Ζωντανή επίδειξη: Aμεση αποκατάσταση οπισθίου με εκτεταμένη απώλεια οδοντικού ιστού, Dr Nicola Scotti,

Την 1η Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 3η Hμερίδα Kuraray Dental με θέμα «Η Τέχνη και η επιστήμη στην Οδοντιατρική: Σύγχρονες εφαρμογές συγκόλλησης σε άμεσες και έμμεσες οδοντιατρικές αποκαταστάσεις»  με ομιλητές τον Dr Nicola Scotti και τον  Κωνσταντίνος Τσούτης.  Στο σεμινάριο παρουσιαστήκαν λεπτομερώς οι άμεσες αποκαταστάσεις προσθίων και οπισθίων οδόντων με εκτεταμένη απώλεια οδοντικού ιστού και των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Επίσης στη σύγχρονη συγκόλληση υλικά όπως η Panavia V5 είναι σε θέση να συνεργαστούν με όλα τα υλικά προσθετικών αποκαταστάσεων που διαθέτουμε σήμερα, απλοποιώντας τις διαδικασίες, ενισχύοντας τις μηχανικές ιδιότητες της αποκατάστασης και τελικά εισάγοντας μακροβιότερες αποκαταστάσεις.