Κλινική επίδειξη: Συγκόλληση στεφάνης και όψης με Panavia V5. Ανασύσταση δοντιού με Clearfil DC CORE Plus & Quick Kit, Κωνταντίνος Τσούτης

Στις 25 Νοεμβρίου 2017  πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 4η Ημερίδα Kuraray Dental με θέμα « Διαμορφώνοντάς το μέλλον της οδοντιατρικής συγκόλλησης» με ομιλητές τον Dr Guido Picciocchi DDS και τον  Κωνσταντίνος Τσούτης.  Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν λεπτομερώς τα νεότερα δεδομένα, όσο αφορά τα διεθνή συγκολλητικά συστήματα και οι άμεσες αποκαταστάσεις οπίσθιων οδόντων με εκτεταμένη απώλεια οδοντικού ιστού και των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Επίσης παρουσιάστηκε αναλυτικά η απλοποιημένη διαδικασία  συγκόλλησης των προσθετικών αποκαταστάσεων που οφείλεται στην καινοτόμο τεχνολογία της Kuraray Dental. Η σύγχρονη συγκόλληση είναι σε θέση να συνεργαστεί με όλα τα υλικά προσθετικών αποκαταστάσεων που διαθέτουμε σήμερα, απλοποιώντας τις διαδικασίες, ενισχύοντας τις μηχανικές ιδιότητες της αποκατάστασης και τελικά εισάγοντας μακροβιότερες αποκαταστάσεις, μειώνοντας το χρόνο της συνεδρίας.
Η κλινική επίδειξη  από τον ομιλητή Κώστα Τσούτη βιντεοσκοπήθηκε και είναι άμεσα διαθέσιμη. Για λογούς ευκολίας είναι σε 4 μέρη

Ανασύσταση δοντιού με Clearfil™ DC CORE Plus & Quick Kit.

Θεωρία-Απορίες

  Συγκόλληση στεφάνης και όψης με Panavia™ V5

Συγκόλληση Στεφανών- Απορίες