Δωρέαν Webinar |"Εμφρακτικά υλικά Tριφωσφορικού Ασβέστιού, το μέλλον της ενδοριζικής έμφραξης: τεχνικές συμβουλές και αποτελέσματα κλινικής ερευνάς με Bioroot RCS"

Δωρέαν Webinar SEPTODONT
"Εμφρακτικά υλικά Tριφωσφορικού Ασβέστιού, το μέλλον της ενδοριζικής έμφραξης: τεχνικές συμβουλές και αποτελέσματα κλινικής ερευνάς με Bioroot RCS"    
Ημέρα: Τρίτη 9 Ιουνίου 2020  Ώρα Ελλάδας 18:00
Ομιλητής :  Pr. Framsesco Macconi (King's College London)

Για όσους δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν το webinar, θα το βρουν στο link register.gotowebinar.com/recording/8678397307003352331