ΔΩΡΕΑΝ WEBINAR με θέμα :"Αφαίρεση τερηδόνας με ενζυματική βιοτεχνολογία και βιοασφάλεια"

Δωρέαν Webinar BRIX3000
"Αφαίρεση τερηδόνας με ενζυματική βιοτεχνολογία και βιοασφάλεια"
                
Ημέρα: Δευτέρα 27 Ιουλίου Ώρα Ελλάδας 17:30
Ομιλητής :  Dr. Mercedes Ramos Vertiz

Γνωρίστε το Brix 3000, την καινοτόμο ενζυματική γέλη για την ασφαλή και αποτελεσματική αφαίρεση τερηδόνας και την υψηλή σπουδαιότητα της απομάκρυνσης της τερηδόνας με την μοναδική ενζυματική βιοτεχνολογία σε περιόδους παγκόσμιας πανδημίας.
Γιατί το Brix 3000 είναι ασφαλές και αποτελεσματικό;
Όλα τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της καινοτόμου ενζυματικής βιοενθυλάκωσης βιοτεχνολογίας. Κλινικά περιστατικά και επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία.

Για όσους δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν το webinar, θα το βρουν στο link   : https://drive.google.com/file/d/1ba9-8qSicYY4PCGaEgOHB_Bvgdhea45i/view?usp=sharing