Κλινικό Περιστατικό|Αποκατάσταση Σύνθετης ρητίνης σε λιγότερο από 10 λεπτά

Αυτό το video εξηγεί την ιδέα της ολοκλήρωσης μιας αποκατάστασης Ομάδος Ι σε λιγότερο από τα 10 λεπτά.


Ο Dr. Elsayed χρησιμοποιεί την Clearfil Majesty ES Flow, τον Clearfil Universal Bond Quick και το Clearfil Twist Dia και παρουσιάζει ένα από τα πλεονεκτήματα των λεπτόρρευστών σύνθετων ρητινών συγκριτικά με τις συμβατικές σύνθετες ρητίνες.
Πραγματοποιώντας την τεχνική σφραγίδας (προαιρετικά), γρήγορες και εύκολες αποκαταστάσεις μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας τον Clearfil Universal Bond Quick (χωρίς χρόνο αναμονής) και διαφορετικών ιξώδους λεπτόρρευστω ν ρητινών. Αυτό είναι πολύ πρακτικό για τις σύνθετες αποκαταστάσεις στην περιοχή των γομφίων.