Κλινικό περιστατικό | Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού Κοιλότητας & Μεταφορά του Αυχενικού Ορίου

Αυτό το video παρουσιάζει «Ιδέες θεραπείας για ελάχιστη επεμβατική δημιουργία επένθετου ρητίνης»


Ο Dr. Elsayed χρησιμοποιεί KATANA AVENCIA, PANAVIA SA Cement Universal, CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow, CLEARFIL Universal Bond Quick, K-ETCHANT, KATANA Cleaner και CLEARFIL Twist DIA και δείχνει πως χρησιμοποιεί διαφορετικής ρευστότητας σύνθετες ρητίνες για τεχνικές όπως μεταφορά αυχενικού ορίου και βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της κοιλότητας. Έπειτα ένα επένθετο σχηματίζεται από KATANA AVENCIA και συγκολλάται με PANAVIA SA Cement Universal, αφού καθαριστεί με KATANA Cleaner.