ΔΩΡΕΑΝ WEBINAR | "Διαχείριση μετεξακτικού φατνίου με τη χρήση PRF και μοσχευμάτων"

 Δωρέαν Webinar
"Διαχείριση μετεξακτικού φατνίου με τη χρήση PRF και μοσχευμάτων"

Ημέρα: Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020,  Ώρα Ελλάδας  20:00
Ομιλητής :
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ BSc, DDS, MSc, PhD & ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΒΕΣΑΛΑ DMD, MSc

Για εγγραφές πατήστε εδώ

Η εξαγωγή του δοντιού αποτελεί μια από τις πιο συχνές οδοντιατρικές πράξεις και η διαχείρισή της είναι πολύ σημαντική για την αποκατάσταση της περιοχής, είτε αφορά κλασσική είτε επιεμφυτευματική προσθετική.  Η διατήρηση του μετεξακτικού φατνίου μπορεί να γίνει με την χρήση του PRF ή συνδυασμό αυτού και μοσχεύματος. Τα μοσχεύματα μπορεί να είναι αυτόλογα, αλλογενή, ξενομοσχεύματα και συνθετικά.

Τα αιμοπετάλια επιτελούν έναν από́ τους σημαντικότερους ρόλους σε όλες τις φάσεις της επούλωσης. Η επούλωση των ιστών, τόσο των μαλακών μορίων όσο και των οστών, επιτυγχάνεται μέσω μιας ακολουθίας ενδο- και εξωκυττάριων γεγονότων, που ρυθμίζονται από́ τη δράση ειδικών πρωτεϊνών.

Το PRF είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια, αυξητικούς παράγοντες, κυτοκίνες, το οποίο δρα ως ένα βιοδιασπώμενο ικρίωμα που προάγει την ανάπτυξη νέων αγγείων και είναι σε θέση να καθοδηγήσει την μετανάστευση των επιθηλιακών κυττάρων στην επιφάνεια του.
Βιβλιογραφικά, το Πλάσμα Πλούσιο σε Ινική (PRF-Platelet Rich Fibrin)  έχει εφαρμογές στην χειρουργική στόματος, την εμφυτευματολογία, την περιοδοντολογία καθώς επίσης και στην αισθητική της περιστοματικής περιοχής Cleopatra TechniqueTM, διότι είναι ένα αυτόλογο παράγωγο του αίματος, το οποίο έχει αναγεννητικές ιδιότητες και εφαρμόζεται στην αναγεννητική ιατρική και οδοντιατρική.