ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ WEBINAR ΜΙΚΡΟΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
Ημέρα: Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021, 14:00 ώρα Ελλάδας 
Ομιλητές: 
Dr. Tae-Woo Kim, Dr. Junji Ohtani, Dr. Shinaro Okashita

Εγγραφείτε εδώ https://cutt.ly/ImBNee2

Τα ορθοδοντικά μικροεμφυτεύματα (Temporary Anchorage Device ή TAD) αποτελούν μηχανισμούς σκελετικής στήριξης που βοηθούν στην ορθοδοντική μετακίνηση δοντιών. Εφαρμόζονται με στόχο την επίτευξη πολύπλοκων ορθοδοντικών μετακινήσεων που δεν θα ήταν εφικτές με διαφορετικό τρόπο. Η τοποθέτηση και η αφαίρεσή τους γίνεται εύκολα και ανώδυνα, μόνο μέσα σε μερικά λεπτά. Πολλοί ορθοδοντικοί παγκοσμίως έχουν στραφεί στα μικροεμφυτευμάτα, αφού μέσω της χρήσης τους είναι δυνατόν πολλές φορές να αποφευχθούν οι εξαγωγές δοντιών ή η χρήση εξωστοματικών μεθόδων.