Δωρέαν Webinar |"HIT ME WITH YOUR BEST SHOT...Κάνοντας την τοπική αναισθησία πιο αποτελεσματική και πιο άνετη? ακόμα και σε πολφίτιδα"

Δωρέαν Webinar SEPTODONT
"Διατήρηση Πολφού με τη Xρήση Tριφωσφορικού Aσβέστιου"
 
                                   
Ημέρα: Τρίτη 26 Μαϊου 2020  Ώρα Ελλάδας 18:00
Ομιλητής :  Dr. Stanley MALAMED

Για όσους δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν το webinar, θα το βρουν στο link   www.youtube.com/watch

Περίληψη: Η «ανώδυνη ένεση» είναι το #1 κριτήριο για τον ασθενή να κρίνει έναν οδοντίατρο και διάφορες αντιλήψεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να γίνει μια ανώδυνη, άνετη και αποτελεσματική ένεση αναισθητικού. Σε αυτό το πρόγραμμα, ο Καθηγητής Malamed θα συζητήσει τους τρόπους για να γίνουν οι τοπικές οδοντιατρικές αναισθησίες τόσο πιο αποτελεσματικές όσο και πιο άνετες - ακόμη και με πολφίτιδα.
Τα θέματα περιλαμβάνουν: αρτικαϊνη, ρυθμιστικό διάλυμα (το τοπικό αναισθητικό «ανοίγοντας τον διακόπτη»), φαιντολαμίνη (το τοπικό αναισθητικό «κλείνοντας τον διακόπτη») και η ελεγχόμενη από υπολογιστή τοπική έγχυση αναισθητικών (C-CLAD). Επίσης θα παρουσιαστεί ένας αλγόριθμος για την πιο επιτυχημένη αναισθησία της κάτω γνάθου.