Αναισθησία
Xylonor Spray
Pharmaethyl
Septanest 4% & 1:100000
Septanest 4% & 1:200000
Scandonest 3%
Lignospan
Septoject
Ultra Safety Plus
Miramatic Holder Plus
Miramatic Holder
 
Pharmaethyl
Pharmaethyl
       
  Tοπικό κρύο-αναισθητικό

Αφλεκτο κρυο-αναισθητικό για τοπική χρήση στο βλεννογόνο του στόματος και των παρακείμενων ιστών: για τη διάνοιξη αποστημάτων, εξαγωγή νεογιλών δοντιών ή πυορραγών ρίζων και για τη δοκιμασία ζωτικότητας ριζικών σωλήνων

Σύνθεση
Τετραφθοριοαιθάνιο .............................96,55 gr
Έκδοχα (μη-μετουσιωμένη αιθυλική
αλκοόλη, έλαιο μέντας) α.s. ad ................100 gr

Συσκευασία
Φιάλη ψεκασμού 150 g


 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Downloads