Εργαλείων
Quitanet Ultra
Cavex GreenClean
 
Quitanet Ultra
Quitanet Ultra
       
  Καθαρισμός και απολύμανση οδοντιατρικών εργαλείων πριν από την αποστείρωση τους.

Συμπυκνωμένο διάλυμα για επαγγελματική χρήση.

Μικροβιολογικές Ιδιότητες
Βακτηριοκτόνο σε 5 λεπτά, 0,5%, 20οC (ΕΝ 1040,ΕΝ13727,ΕΝ14561).
Δραστικό κατά πολυανθεκτικά βακτήρια σε 5 λεπτά, 0,5%, 20οC (ΕΝ13727).
Δραστικά κατά της φυματίωσης σε 60 λεπτά, 2%, 20οC (ΕΝ13848, ΕΝ14563).
Μυκητοκτόνο σε 5 λεπτά, 2%, 20οC (ΕΝ1275, ΕΝ13624, ΕΝ14562).
Δραστικό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ14476 σε 5 λεπτά, 0,5%, 20οC σε ΗΙV-1, PRV (ιός τύπου ΗΒV), BVDV (ιός τύπου HVC), Vaccinia virus, Herpesvirus

Οδηγίες Χρήσεως
Διαβροχή σε διάλυμα 2% δηλαδή 20ml ανά 1 λίτρο κρύου ή χλιαρού νερού, τηρώντας το χρόνο επαφής των 5 λεπτών εως 1 ώρα μέγιστος χρόνος.
Για δράση φυματιοκτόνου, ετοιμάστε ένα διάλυμα 2% τηρώντας χρόνο επαφής 60 λεπτών.
Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε δοχεία υπερήχων.
Βουρτσίστε εάν υπάρχουν εμφανείς ακαθαρσίες.
Ξεπλύνετε τις ιατρικές συσκευές με άφθονο πόσιμο νερό για να απομακρύνετε κάθε ίχνος προϊόντος και οργανικής ακαθαρσίας, και στη συνέχεια σκουπίστε.
Ανανεώνεται το διάλυμα βυθισμού τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

Σύνθεση:

Χλωριούχο διδεκυλ-διμεθυλ-αμμώνιο, διγλυκονική χλωρεξιδίνη, Μη ιονικά επιφανειοδραστικά, άρωμα, χρωστική ουσία, έκδοχα.

Συσκευασία
Φιάλη 1lt

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Downloads