Αναρρόφηση
Adapters Mirasuc
Mirasuc Brush & Chiru-Cleaner
Mirasucto
Pelotte Plus
Pelotte
Chirurgo - Suc l
Steri - Suc - Tube
 
Adapters Mirasuc
Adapters Mirasuc
       
  Προσαρμογές για σωλήνες αναρροφήσεως

Kατάλληλοι για όλα τα συστήματα

Mετατρέπουν 6 mm σε 16 mm
Nο. 254130 Λευκοί, ψυχρή απολύμανση Μετατροπή από 11 σε 16 mm
Nο. 254131 Πορτοκαλί, ψυχρή απολύμανση. Μετατροπή από 11 σε 16 mm
Nο. 254133 Γκρί, αυτόκαυστο. Μετατροπή από 11 σε 16 mm
No. 254132 Λευκοί (σιελαντλιών), απολυμαίνονται εν ψυχρώ. Μετατροπή από 6mm σε 11mm
Nο. 254105 Γκρι, αυτόκαυστο: Nο. 254105.  Μετατροπή από 16 σε 11 mm

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Downloads