Αναρρόφηση
Adapters Mirasuc
Mirasuc Brush & Chiru-Cleaner
Mirasucto
Pelotte Plus
Pelotte
Chirurgo - Suc l
Steri - Suc - Tube
 
Mirasuc Brush & Chiru-Cleaner
 Mirasuc Brush & Chiru-Cleaner
       
  Ευέλικτες βούρτσες καθαρισμού για ρύγχη και βαλβίδες χειρουργικών και απλών αναρροφήσεων

MIRASUC ― για μεγαλύτερη ρύγχη αναρροφήσεως με διαμέτρους Ø 11mm ως Ø16 mm
CHIRU - CLEANER 23, επιμήκης (23 cm, Ø5) για ρύγχη χειρουργικών αναρροφήσεων
CHIRU - CLEANER 16, λεπτή (μήκος:16 cm, Ø 4,8) για ρύγχη χειρουργικών αναρροφήσεων
CHIRU - CLEANER 12, λεπτή (μήκος:12 cm) για ρύγχη διαμέτρου Ø 1,5 mm

MIRASUC (6/συσκ.) : Nο. 605216
CHIRU - CLEANER 23 (12/συσκ.) : Nο. 605215
CHIRU - CLEANER 16 (6/συσκ.) : Nο. 605217
CHIRU - CLEANER 12 (5/συσκ.) : . Νο. 605213

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Downloads