Απομόνωση
Fit Rubberdam Template
Fit Rubberdam Clamp Board
Fit Punch
Fit Clamp Forceps
Fit Plast Frame
 
Fit Rubberdam Clamp Board
 Fit Rubberdam Clamp Board
       
  Bάση από ανοξείδωτο χάλυβα

Bάση από ανοξείδωτο χάλυβα με 8 αρπάγες:
2 τεμάχια με Νο. 9, 1 τεμάχιο με Νο. 2Α, W2A, 5, 56, 203 204............... No. 355330
Βάση από ανοξείδωτο χάλυβα με 12 αρπάγες:
1 τεμάχιο με Νο. 5, 7, 56, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 0,2 και 2Α........ Νο. 355331
Βάση από ανοξείδωτο χάλυβα με 18 αρπάγες:
1 τεμάχιο με Νο. Ρ1, Ρ2, 18, 22, 27, 29, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 208, 209, 138, 139, 210 και 211................................................... Νο. 355332

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Downloads