Απομόνωση
Fit Rubberdam Template
Fit Rubberdam Clamp Board
Fit Punch
Fit Clamp Forceps
Fit Plast Frame
 
Fit Clamp Forceps
Fit Clamp Forceps
       
  Για την εύκολη αφαίρεση των αρπαγών

Ολοκληρωτικά προσαρμοζόμενο άκρο αρπαγοφόρου
Διατηρεί τις αρπάγες σε συγκεκριμένη γωνία χωρίς τη μετατόπισή τους Fit Rubberdam Template Νο. 355333

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Downloads