Προληπτική οδοντιατρική
Mirafluor gel & Trays
Mirafluorid
Détartrine
Détartrine Z
Mira Clin P
Rotoprox
Comprimes dentifrices
TeethmateT F-1
Caries Detector
Προστομιακές Πλάκες
Tεστ στοματικής υγιεινής
Teethmate Desensitizer
Σύστημα Απομάκρυνσης Τερηδονισμένης Οδοντίνης
 
Rotoprox
Rotoprox
       
  Βούρτσα καθαρισμού μεσοδοντίων διαστημάτων για γωνιακές χειρολαβές

  •     Για τον καθαρισμό και τη στίλβωση των δυσπρόσιτων μεσοδό-
  •     ντιων διαστημάτων, κάτω από τις γέφυρες, στο εσωτερικό των
  •     ριζικών σωλήνων, κτλ
  •     Διαβαθμισμένο ανοξείδωτο στέλεχος


Συσκευασία
10 τεμάχια για CA Ø 2 mm  Λεπτό/ευθύ 27mm μήκος Νο. 605719
10 τεμάχια για CA Ø 2,2-2,5 mm Λεπτό/κωνικό 27mm μήκος Νο. 605721

Rotoprox mini

50 τεμάχια ευθύ 20mm μήκος Νο. 605792
50 τεμάχια κωνικό 21mm μήκος Νο. 605793

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Downloads