Αποτυπωτικά υλικά
CA37
Cavex Impressional
Orthotrace
StabiSil
SiliconA
Cavex Outline
Βοηθητικά παρελκόμενα αλγινικού
Occlu Plus
Cavex Color Change
Cavex SiliconA Bite
Cavex Scan Spray
Cavex Cream
 
Orthotrace
Orthotrace
       
  Αλγινικό για αποτύπωση στην ορθοδοντική θεραπεία

Η ακριβής αποτύπωση στην ορθοδοντική θεραπεία είναι εξαιρετικά σημαντική διότι αναπαράγει με κάθε λεπτομέρεια το σχήμα, το εύρος και τη θέση των ανατομικών σημείων και των δοντιών και επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες του είναι: σύντομος χρόνος πήξης, άρωμα φρούτων ευχάριστο για τα παιδιά, καλές ρεολογικές ιδιότητες, μεγάλη αντίσταση στην απόσχιση, ελαστικότητα μvε μεγάλη λεπτομέρεια στην απόδοση και έχει καθορισμένες δόσεις (μέχρι τις 4 ποσότητες).

 Χαρακτηριστικά του Cavex Orthotrace

Αναλογία σκόνης/υγρού 23/50 g/ml
Χρόνος ανάμιξης 30 sec
Συνολικός χρόνος εργασίας 1.10 min
Συνολικός χρόνος εργασίας 1 min
Ισχύς θλίψης >1.1 Mpa
Επαναφορά από παραμόρφωση >96 %
Τάση ισχύς 14-16 %
   

 


                                                                     

 

 

 

 

 

 

    

Συσκευασία
Cavex Orthotrace 500gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Alginate Mixer 3
Alginate Mixer 3
Μίκτης αλγινικού
Περισσότερα
   
Downloads