Οδοντοτεχνικά
Cavex Βασικές Πλάκες και Ατομικά Δισκάρια
Cavex Set Up Regular Flex
Acron Duο
Acron Hi
Simplex Rapid
Liquid Tin Foil
Yellow wax
 
Cavex Set Up Regular Flex
Cavex Set Up Regular Flex
       
  Οδοντοτεχνικό κερί

Τα φύλλα κεριού έχουν ευρύ σχήμα και συνήθως επαρκούν για δύο οδοντοστοιχίες. Εκτός από τη χρήση τους ως κέρινο ύψος άρθρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κερί εγκιβωτισμού εξαιτίας της εξαιρετικής συγκόλλησής του στο αποτυπωτικό δισκάριο.
 
Χαρακτηριστικά
Για ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες
Μικρή συστολή πολυμερισμού, σταθερή διάσταση
Πλαστικό και ελαστικό
Κερί διαμόρφωσης οδοντοστοιχιών και εγκιβωτισμού

Παρακολουθήστε το video της διαδικασία χειρισμού

Συσκευασία
Cavex Set Up Soft: Κουτι των 500g (23 φύλλα) και 2,5 kg (115 φύλλα).
Cavex Set Up Regular: Κουτι των 500g (23 φύλλα) και 2,5 kg (115 φύλλα).
Cavex Set Up Hard:Κουτι των 500g (23 φύλλα) και 2,5 kg (115 φύλλα). Soft (μαλακό), Regular (μεσαίας σκληρότητας), Hard (σκληρό)

Τα φύλλα κεριού έχουν ευρύ σχήμα και συνήθως επαρκούν για δύο οδοντοστοιχίες. Εκτός από τη χρήση τους ως κέρινο ύψος άρθρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κερί εγκιβωτισμού εξαιτίας της εξαιρετικής συγκόλλησής του στο αποτυπωτικό δισκάριο.
 
Συσκευασία
Cavex Set Up Soft: Κουτι των 500g (23 φύλλα) και 2,5 kg (115 φύλλα).
Cavex Set Up Regular: Κουτι των 500g (23 φύλλα) και 2,5 kg (115 φύλλα).
Cavex Set Up Hard:Κουτι των 500g (23 φύλλα) και 2,5 kg (115 φύλλα).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Downloads