Αποτυπωτικά υλικά
CA37
Cavex Impressional
Orthotrace
StabiSil
SiliconA
Cavex Outline
Βοηθητικά παρελκόμενα αλγινικού
Occlu Plus
Cavex Color Change
Cavex SiliconA Bite
Cavex Scan Spray
Cavex Cream
 
Cavex Outline
Cavex Outline
       
  Πάστα αποτύπωσης ελέυθερη ευγενόλης

Είναι μια μη-ελαστική πάστα αποτύπωσης με τις απαιτούμενες ρεολογικές ιδιότητες για τη νωδή γνάθο, που εξασφαλίζει τη λεπτομερή αποτύπωση των μαλακών ιστών
Είναι ανεκτό από τον ασθενή διότι δεν προκαλεί κάψιμο ούτε τάση προς εμετό από την γεύση ή τη μυρωδιά.
Με το Cavex Outline το αποτύπωμα είναι σωστό με τη μια χωρίς το ρίσκο της επανάληψης της διαδικασίας. Επιπλέον δεν χρειάζεται συγκολλητικό.

Δείτε σχετικό video

Συσκευασία
Σωληνάριο 140 gr (λευκή πάστα)
Σωληνάριο 60 gr (μπλε πάστα)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Downloads