Αποτυπωτικά υλικά
CA37
Cavex Impressional
Orthotrace
StabiSil
SiliconA
Cavex Outline
Βοηθητικά παρελκόμενα αλγινικού
Occlu Plus
Cavex Color Change
Cavex SiliconA Bite
Cavex Scan Spray
Cavex Cream
 
Βοηθητικά παρελκόμενα αλγινικού
Βοηθητικά παρελκόμενα αλγινικού
Βοηθητικά παρελκόμενα αλγινικού Βοηθητικά παρελκόμενα αλγινικού Βοηθητικά παρελκόμενα αλγινικού  
 

Πολλοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα της αποτύπωσης με αλγινικο. Για παράδειγμα η θερμοκρασία του νερού, οι αναλογίες ανάμιξης,  ο τρόπος ανάμιξης καθώς και οι συνθήκες στις οποίες φυλάσσετε το αλγινικο, μπορούν να επιδράσουν στην ποιότητα του τελικού αποτυπώματος με αλγινικο. Είναι λοιπόν απαραίτητο να περιορίσουμε και να καθορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο  αίτιους τους παράγοντες. Αυτό επιτυγχάνεται με τα παρακάτω βοηθήματα:

 

  • Δοχεία αποθήκευσης σκόνης Cavex σε δύο αποχρώσεις μπλέ ή ροζ μαζί με δοσομετρητή σκόνης
  • Κλασσικό δοχείο αποθήκευσης αλγινικού
  • Μπολ ανάμειξης
  • Δοσομετρητής νερού Cavex
  • Δοσομετρητής σκόνης
  • Κλασσικός δοσομετρητής νερού
  • Σπάτουλα ανάμειξης αλγινικού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Downloads