Αποτυπωτικά υλικά
CA37
Cavex Impressional
Orthotrace
StabiSil
SiliconA
Cavex Outline
Βοηθητικά παρελκόμενα αλγινικού
Occlu Plus
Cavex Color Change
Cavex SiliconA Bite
Cavex Scan Spray
Cavex Cream
 
Cavex SiliconA Bite
Cavex SiliconA Bite
       
  Βινυλπολυσιλοξάνη κατάλληλη για οδοντικό εντύπωμα

Βινυλπολυσιλοξάνη κατάλληλη για οδοντικό εντύπωμα, εξαιρετικά ανθεκτική, με σύντομη διάρκεια παραμονής στη στοματική κοιλότητα. Το Cavex SiliconA Bite είναι μια προσθήκη πολυβινυλσιλοξάνης με μια πολύ υψηλή Shore D-σκληρότητα (40). Με τις επιφανειακές ιδιότητες και το ιδανικό χρωματισμό, μπορεί να σκαναριστεί οπτικά σε CAD/CAM-συστήματα για να απεικονιστούν οι ανταγωνιστές.

Πρακτικές οδηγίες

Πριν τη χρήση θα πρέπει να κοιτάξετε εάν υπάρχουν βλάβες στο προïόν. Μην χρησιμοποιήσετε ελαττωματικό προïόν. Ο στυλεός ανάμειξης και το δείγμα οδοντικού εντυπώματος είναι αποκλειστικά για μια χρήση.

Πριν τη χρήση του στυλεού, θα πρέπει να πιέσετε ελαφρά το φιαλίδιο του 50 μλ για να βγει μια μικρή ποσότητα. Μετά τη χρήση του στυλεού, χρησιμοποιήσετε το σαν πώμα για το φιαλίδιο. Σε κάθε επόμενη χρήση θα αντικαταστήσετε το χρησιμοποιημένο στυλεό με ένα καινούργιο. Εάν το υλικό οδοντικού εντυπώματος από βινυλπολυσιλοξάνη έρχεται σε επαφή με χάντια λάτεξ, διάλυμα συρρίκνωσης ή πρόσφατα τοποθετηθέν σφράγισμα από συνθετικό υλικό, μπορεί να επηρεαστεί το αποτέλεσμα σκληρότητας. Το Cavex SiliconA Bite θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου (23°C/73°F) κατά τη διάρκεια της χρήσης. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες – παραδείγματος χάριν εάν το υλικό διατηρηθεί στο ψυχείο – μπορεί να παραταθεί ο χρόνος επεξεργασίας και σε υψηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας.Η στερεοποίηση της πολυβινυλσιλοξάνης είναι χημικά σταθερή. Τα ρούχα μπορούν να βαφούν μόνιμα όταν έρθουν σε επαφή με υλικό που δεν έχει ακόμα πλήρως στερεοποιηθεί.

Το Cavex SiliconA Bite χρησιμοποιείται με το Cavex SiliconA Στυλεό Ανάμειξης (1:1). Αυτό μπορεί επίσης να συνδυαστεί με το δείγμα οδοντικού εντυπώματος.

 Ενδείξεις

• Φυσιολογικό οδοντικό εντύπωμα

• Απεικόνιση των ανταγωνιστών

• Οδοντικό εντύπωμα με τη βοήθεια ειδικού εργαλείου

• Στερεωτικό υλικό με ειδική ακίδα

• Για κατασκευή μοντέλλων για διάφορα σφραγίσματα

Συσκευασία
Cavex SiliconA Bite:
2 x 50 ml

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Downloads