Οστικά μοσχεύματα, συστήματα οστικής αναγέννησης
OpenTex-OpenTex TR
BioCover
G.B.R.
G.B.R Δικτυωτό πλέγμα
R.T.R σε μορφή σύρριγγας
R.T.R σε κώνους
R.T.R σε κοκκία β-φωσφορικού ασβεστίο
J-Tac
Bonesier
Fast System TLB
 
Fast System TLB
Fast System TLB
Fast System TLB      
  Σύστημα Κατευθυνόμενης Οστικής Αναγέννησης με χρήση πλεγμάτων και βιδών

Το FAST SYSTEM TLB δημιουργήθηκε από τον Dr. Joseph Choukroun για την κατευθυνόμενη αύξηση οστών σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής αναγέννησης. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται για την οστική αναγέννηση περιοχών της κάτω και άνω γνάθου κάθετα και οριζόντια χρησιμοποιώντας μοσχεύματα σπογγώδους οστού και ινώδους πλούσιου σε αιμοπετάλια.
«Δεν αποτελεί ένα απλό σετ εργαλείων – πρόκειται για μια ολόκληρη φιλοσοφία που αφορά την τάση και την πίεση»
Απουσία Πίεσης
Ο θεμελιώδης κανόνας είναι η απομάκρυνση της πίεσης από το μόσχευμα, διαχειριζόμενοι κατάλληλα τον μαλακό ιστό και κατευθύνοντας την οποιαδήποτε πίεση προς το πλέγμα ή το κεφάλι της βίδας.
Απουσία Τάσης
Χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη τεχνική συρραφής “Apical Matress”, όλη η τάση κατευθύνεται μακριά από την περιοχή του μοσχεύματος.
Η διαχείριση του μαλακού ιστού παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχή αύξηση του οστού. Στην περιοχή της κάτω γνάθου, η απελευθέρωση του γλωσσικού κρημνού δίνει ικανοποιητικό μαλακό ιστό για να μην υπάρξει τάση στο σημείο του μοσχεύματος.
«Πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο κατασκευής οστού, το οποίο κατευθύνει τους χειρούργους να ανακατασκευάσουν οστικά ελλείμματα διαφόρων μεγεθών χρησιμοποιώντας κοκκία και PRF ή μπλοκ αλλομοσχευμάτων»

Συσκευασία
Fast System σύστημα με μεμβράνες που περιλαμβάνει 2mm βίδες τιτανίου και πλέγμα για ROG
Εργαλεία,Λαβίδες Kelly, Λεπίδα, Λαβίδες Βίδας, Τρυπάνι, Λαβή κατσαβιδιού, Πλέγματα, 23 οπές, 12 οπές, 5 οπές
Πλέγμα με σπείρωμα για την ασφάλιση των βιδών και συσκευασία για ασφαλή αποστείρωση polysteribox
Βίδες 2mm Μήκη: 3.5 mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7 mm, 8mm, 9mm, 11mm.

Δείτε το παρακάτω Video

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Downloads
Κατάλογος FAST SYSTEM download