Μικροεργαλεία Ενδοδοντίας
Micro Files K, H, F, micro spreaders & micro D finders
MANI Glide Finders
Διευρυντήρες
Ρίνες τύπου Κ
Engine Reamers
Ρίνες τύπου Hedstroem
D Finders
RT Files
Flexile Files
Flare Files
NRT Files
Sec O-Files
Super Files
Ultrasonic Files
Engine H-Files
Paste Carriers
Gates Drills & Pesso Reamers
Πολφουλκοί λείοι, ριζοβελόνες.
Pluggers
Spreaders
NiTi H-files
NiTi Flare Files
Gutta Percha Remover
Flare finger spreaders
NiTi Flare finger spreaders
NiTi pluggers
JIZAI MANI NiTi Rotary File
 
MANI Glide Finders
MANI Glide Finders
MANI Glide Finders      
 

Ρίνες χειρός οι οποίες σχεδιάστηκαν για τη διάνοιξη διόδου και τη δημιουργία διαδρομής ολίσθησης στους ριζικούς σωλήνες. Παρόμοιες με τις D Finders, αλλά αυτές έχουν κοπτική ικανότητα.
Μοναδικός σχεδιασμός
Κωνοειδής: άκρη =3.5 mm :3%
3.5 mm Στέλεχος :2%
Διατομή
ʼκρη =3.5 mm: Τετράγωνο (= Κ Files)
3.5 mm Στέλεχος Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο =(RT Files)
Χαρακτηριστικά
1.    Ακαμψία στην άκρη και ευελιξία
Πολύ καλή αντίσταση στην κάμψη της άκρης και πολύ καλή ευελιξία στο στέλεχος.
(Κάμψη είναι η ξαφνική αλλαγή στο σχήμα του δομικού στοιχείου υπό φορτίο)
= Εύκολη διείσδυση στην ασβεστοποιημένη περιοχή των ριζικών σωλήνων, και ταυτόχρονα είναι εύκολο να ακολουθηθούν οι ριζικοί σωλήνες  χωρίς μεταφορά.

⦁    Οι GF ίνες έχουν υψηλότερη αντίσταση στην κάμψη από τις K Files και C Pilot Files
⦁    Οι C+ Files έχουν την υψηλότερη τιμή, αλλά είναι πολύ σκληρές και επικίνδυνες για να χρησιμοποιηθούν σε έντονα κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες.

2.    Εξαιρετική κοπτική ικανότητα
Μπορούν να διεισδύσουν και να δημιουργήσουν δίοδο ολίσθησης στους ριζικούς σωλήνες
RT Τεχνολογία
⦁    Oι GF ρίνες έχουν την υψηλότερη κοπτική αποτελεσματικότητα.
⦁    Οι DF ρίνες έχουν τη χαμηλότερη= πολύ ασφαλές
Σύγκριση
Οι GF ρίνες έχουν υψηλότερη αντοχή κάμψης και κοπτική ικανότητα από τις συμβατικές K Files.
Οι D Finders είναι ασφαλέστερες γιατί δεν κόβουν πολύ και διεισδύουν ομαλά.
Πρόταση
Για εξαιρετικά κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες → D Finders
Για διάνοιξη διόδου και διαδρομή ολίσθησης → Glide Finders
Συσκευασία  6 τεμ. το κουτί μεμονωμένα 08,10, 12,15
Διαθέσιμα μήκη 21mm και 25mm

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Downloads