Προϊόντα για αφαίρεση εμφράξεων
Endosolv Νέα Σύνθεση
Guttasolv
 
Endosolv Νέα Σύνθεση
Endosolv Νέα Σύνθεση
       
  Τετραχλωροαιθυλένιο διάλυμα για την αφαίρεση παλαιών εμφράξεων από το ριζικό σωλήνα

Διαλύει τα υλικά έμφραξης των ριζικών σωλήνων σε περιπτώσεις επανάληψης ενδοδοντικής θεραπείας. Αντικαθιστά τα παλαιότερα προϊόντα Endosolv E & Endosolv R, τα οποία δεν διατίθενται πια.


Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα
Βοηθά στην απομάκρυνση μόνιμων εμφρακτικών υλικών ριζικού σωλήνα με οξείδιο ψευδαργύρου και ευγενόλη και ρητινώδη τύπου (Acroseal).
Έτσι έχουμε στη διάθεσή μας ένα υλικό απομάκρυνσης εμφράξεων αντί για δύο.
Έχει εξαιρετική ικανότητα στο να μαλακώνει τα υλικά των εμφράξεων.
Έτσι εξοικονομούμε χρόνο και έχουμε σίγουρο κλινικό αποτέλεσμα.
Ελαχιστοποιεί τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση εργαλείων μικρομότορ κατά τη διάρκεια μηχανικής απομάκρυνσης του υλικού εμφράξεως του ριζικού σωλήνα.
Έτσι εξοικονομούμε χρόνο και έχουμε σίγουρο αποτέλεσμα.

Οδηγίες χρήσεως
Το χειρουργικό πεδίο θα πρέπει να είναι εξολοκλήρου απομονωμένο: χρησιμοποιούμε ελαστικό απομονωτήρα γύρω από το συγκεκριμένο δόντι, όπως εξάλλου κάνουμε κατά την ενδοδοντική θεραπεία.
Μηχανικά καθαρίζουμε τον πολφικό θάλαμο και την είσοδο στους ριζικούς σωλήνες. Τοποθετείστε μερικές σταγόνες ENDOSOLV σ’ένα δοχείο διανομής πριν βάλετε μια σταγόνα ENDOSOLV στον πολφικό θάλαμο.
Καθαρίστε το ριζικό σωλήνα, αρχικά χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτήρα, έπειτα έναν πολφοεξαγωγό, πάντα όμως να εμποτίζετε το εργαλείο στο ENDOSOLV πριν το εισάγετε στο ριζικό σωλήνα. Το εργαλείο θα πρέπει να απομακρύνεται από τον ριζικό σωλήνα και να καθαρίζεται κάθε φορά που αισθανόμαστε κάποια αντίσταση.
Επαναλάβετε τη διαδικασία αρκετές φορές, μέχρι να φτάσετε στο ακρορρίζιο.
Αμέσως ξεπλύνετε με υποχλωριώδες νάτριο για να εξουδετερωθεί το μέσο.

Συσκευασία
13ml Φιαλίδιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Gutta Percha Remover
Gutta Percha Remover
Ενδοδοντικό εργαλείο για την απομάκρυνση της γουταπέρκας
Περισσότερα
   
Downloads